جولای ۲۰۲۰سال ۲۰۲۰

ترودو ساعت ۳ عصر امروز باید در پارلمان شهادت بدهد؛ اتفاقی نادر در تاریخ کانادا

پنج‌شنبه ۳۰ جولای ۲۰۲۰

برچسب ها